Luận Án Tiến Sĩ Hoàn Thiện Pháp Luật Về Tuyển Dụng Công Chức Ở Việt Nam

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Apr 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời rất quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức. Người đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” [90]. Người đã cho chúng ta nhiều chỉ dẫn có ý nghĩa phương pháp luận khoa học để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Vì vậy, sau khi cách mạng thành công, nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Hồ Chủ Tịch đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế công chức, nhằm tuyển chọn, thu hút những nhân sỹ yêu nước ở trong nước, các trí thức, kiều bào từ nước ngoài vào làm việc trong bộ máy cơ quan nhà nước
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Nghị, TS. Lê Thanh Bình
  • Tác giả: Đoàn Mạnh Hoàn
  • Số trang: 186
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=37127
  https://drive.google.com/uc?id=1TLXWIikGp3aLC1b3Y4HclIgROFGmgm_w
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page