Luận Án Tiến Sĩ Hoàn Thiện Pháp Luật Về Xử Lý Hành Vi Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Công Nghiệp Đối Với Nhãn Hiệu Ở Việt Nam

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Jan 15, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Pháp Luật Về Xử Lý Hành Vi Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Công Nghiệp Đối Với Nhãn Hiệu Ở Việt Nam
  Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu trong thời đại ngày nay. Đây cũng là chủ trương nhất quán, xuyên suốt và là nội dung tr ng tâm trong chính sách đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam trong quá trình đ i mới đất nước. Từ khi chính thức trở thành thành viên của T chức Thương mại thế giới (năm 2007), tiến trình chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng hơn, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các l nh vực [6], Việt Nam đã tham gia hầu hết các t chức, định chế quốc tế và khu vực chủ yếu trên thế giới. Riêng l nh vực sở hữu trí tuệ, thực ra hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam đã được bắt đầu sớm hơn nhiều
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Hồ Hải, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh
  • Tác giả: Hà Thị Nguyệt Thu
  • Số trang: 171
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=30624
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page