Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tiến Độ Thi Công Các Dự Án Kết Cấu Hạ Tầng Kỹ Thuật Trên Địa Bàn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 20, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-11-20_22-52-23.png
  Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tiến Độ Thi Công Các Dự Án Kết Cấu Hạ Tầng Kỹ Thuật Trên Địa Bàn Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
  Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất để phát triển kinh tế-xã hội. Trong các nội dung về xây dựng cơ bản, đầu tư về kết cấu hạ tầng kỹ thuật là nội dung đầu tư mang tính chất then chốt cho việc phát triển các lĩnh vực khác. Vấn đề quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật là một bộ phận quan trọng trong công tác quản lý đô thị, có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của mỗi quốc gia, mỗi đô thị. Là một huyện ven đô thành phố Hà Nội, bên cạnh những thuận lợi nhất định, Thanh Trì vẫn là một trong những huyện nghèo và chưa thực sự phát triển đúng tầm so với khả năng hiện có. Xác định việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật là một trong những điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội; kết cấu hạ tầng KT-XH của huyện trong những năm gần đây đã cơ bản được quan tâm đầu tư xây dựng, tạo bước phát triển vững chắc.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Mai Văn Bưu
  • Tác giả: Bùi Huy Hoàng
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2014
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/4662
  https://drive.google.com/file/d/1i8EmS5BGp_S7JX8fJ3vD5QMcPh-U4q9P
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page