Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Hóa Nhận Gia Công Tại Việt Nam Cho Thương Nhân Nước Ngoài

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Dec 4, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-12-4_2-25-53.png
  Hoàn Thiện Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Hóa Nhận Gia Công Tại Việt Nam Cho Thương Nhân Nước Ngoài (Nghiên Cứu Tại Chi Cục Hải Quan Gia Thụy)
  Trước những yêu cầu thực hiện nghĩa vụ pháp lý trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đòi hỏi hải quan Việt Nam phải tiếp tục đổi mới phưong thức quản lý theo yêu cầu của quản lý hải quan hiện đại một cách toàn diện trong hầu hết các hoạt động quản lý của hải quan. Xuất phát từ việc thực hiện của cơ quan hải quan trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ mà pháp luật quy định, đặc biệt từ tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại xét về lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến công tác quản lý cũng như hiệu quả, chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội mà Đảng, Nhà nước và Tổng cục Hải quan giao.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền
  • Tác giả: Vũ Đức Đại
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF-OCR
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2013
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/7564
  https://drive.google.com/file/d/1rUZthAtrkc2Sshjeki8omP01KfWDkgP9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page