Luận Án Tiến Sĩ Hoạt Động An Sinh Xã Hội Của Một Số Tôn Giáo Nội Sinh Ở Tây Nam Bộ Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by quanh.bv, Mar 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo dục chính trị - tư tưởng (GDCT-TT) là một hoạt động cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng Nhân dân cách mạng Lào nhằm nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng niềm tin, cỏ vũ tính tích cực chính trị - xã hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ ở Bộ An ninh nhân dân Lào. Hiệu quả giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ ở Bộ An ninh nhân dân Lào là mức độ đạt được về kiến thức chính trị, niêm tin chính trị, tính tích cực chính trị - xã hội của cán bộ, chiến sĩ so với mục đích, yêu cầu đề ra và sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực đã huy động để đạt kết quả đó trong những điều kiện cụ thể. GDCT-TT có hiệu quả cao khi đạt dược mục đích đề ra và sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực. Đánh giá hiệu quả GDCT-TT cần sử dụng hai nhóm tiêu chí về kết quả đạt được so với mục đích và sử dụng các nguồn lực.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Công tác tư tưởng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Quốc Bảo, TS. Lương Ngọc Vĩnh
  • Tác giả: Sonthavixay Her
  • Số trang: 189
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=34749
  https://drive.google.com/uc?id=176xeVWpnOrqHqWlCKkExL778PuQhTlHc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page