Luận Văn Tốt Nghiệp Hoạt Động Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán Của Công Ty Chứng Khoán Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Thương Mại' started by quanh.bv, Oct 15, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kể từ khi thị trường chứng khoán nước ta được thành lập đến nay công ty chứng khoán ngày càng tăng cả về số lượng và quy mô hoạt động. Ban đầu khi thị trường chứng khoán mới thành lập chỉ có một vài công ty chứng khoán hoạt động nhưng hiện nay số lượng các công ty chứng khoán là 105 công ty với tổng số vốn điều lệ là 33.341 tỷ đồng. Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán. Theo pháp luật Việt Nam thì công ty chứng khoán là chủ thể kinh doanh được phép thực hiện các nghiệp vụ môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Luật thương mại
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Nguyệt Châu
  • Tác giả: Đặng Thị Bích Liên
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1y2OUtAWQ8D6alUevNj51M9jcXV5Tg1aN
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page