Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Giám Sát Của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh - Từ Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ngãi

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Aug 28, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-8-28_22-17-5.png
  Cùng với tiến trình xây dựng và hoàn thiện của bộ máy nhà nước, Quốc hội Việt Nam ngày càng được hoàn thiện cả về tổ chức và phương thức hoạt động. Thông qua các hoạt động của mình, Quốc hội khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội có chức năng thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Huỳnh Văn Thới
  • Tác giả: Phạm Tấn Phước
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1QycLX-2PMxaEUtIwEw206TJzWZhCB9Ww
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page