Luận Án Tiến Sĩ Hoạt Động Khám Chữa Bệnh Của Người Dân Đắk Lắk Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Apr 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Hoạt Động Khám Chữa Bệnh Của Người Dân Đắk Lắk Hiện Nay
  Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về hoạt động khám chữa bệnh của người dân, luận án đã xây dựng khái niệm khám chữa bệnh và làm rõ một số khái niệm liên quan. (2) Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay. (3) Luận án đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk. (4) Luận án đã đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy những mặt tích cực cũng như hạn chế mặt tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà
  • Tác giả: Vũ Thị Minh Ngọc
  • Số trang: 199
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60957
  https://drive.google.com/uc?id=1DfZFTErmL5I5_axsrQB2YEQytuprWW7L
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page