Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Liên Hợp Quốc Tại Việt Nam Từ 2006-2016

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế' started by nhandanglv123, Jan 24, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Hoạt Động Liên Hợp Quốc Tại Việt Nam Từ 2006-2016
  Qua quá trình nghiên cứu hoạt động Liên Hợp quốc tại Việt Nam trên các phương diện, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp và biến đổi khí hậu luận văn đã dựng một bức tranh tổng thể về hoạt động, đóng góp của Liên Hợp quốc cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thông qua kết quả nghiên cứu, luận văn đã đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động của Liên Hợp quốc tại Việt Nam, đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Liên Hợp quốc. Luận văn góp phần cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho những tác giả quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động của Liên Hợp quốc nói chung và Liên Hợp quốc tại Việt Nam nói riêng.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Quan hệ quốc tế
  • Người hướng dẫn: TS. Bùi Hải Đăng
  • Tác giả: Lê Văn Mạnh
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/94979
  https://drive.google.com/uc?id=1uyV-zgIl46fuWevhu44xpMsGDJE34R5N
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page