Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Marketing Trong Nghệ Thuật Biểu Diễn Ở Nhà Hát Tuổi Trẻ

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Jun 23, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-23_17-35-43.png
  Trong thời đại ngày nay, marketing là một phương pháp cốt yếu và phổ biến trong quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp ở các nước có nền kinh tế thị trường. Phương pháp quản trị kinh doanh này không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của thị trường nội địa mà còn được ứng dụng cả trong kinh doanh trên thị trường quốc tế; không chỉ trong kinh doanh các sản phẩm hữu hình mà cả kinh doanh dịch vụ. Những triết lý của marketing hiện đại còn được ứng dụng vào cả những hoạt động chính trị, xã hội. Tính phổ biến đó của việc ứng dụng marketing hiện đại. Một mặt, phản ánh vai trò của nó trong đời sống kinh tế xã hội, mặt khác, còn khẳng định tính không thể thay thế được của phương pháp quản trị kinh doanh này đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  • Luận văn thạc sĩ Văn hóa
  • Chuyên ngành Văn hóa học
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thành
  • Tác giả: Trần Hồng Hải
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2014
  Link Download
  http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2157
  https://drive.google.com/file/d/1l8trCvaqOnfNpwdCLoF4ZQhHB4SvJmkV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page