Luận Văn Tốt Nghiệp Hoạt Động Nhận Dạng Và Thể Hiện Khái Niệm Trong Tin Học Lớp 10

Discussion in 'Chuyên Ngành Tin Học' started by nhandanglv123, Feb 17, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Hoạt Động Nhận Dạng Và Thể Hiện Khái Niệm Trong Tin Học Lớp 10
  Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng hơn để đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại đặt ra cho giáo dục, đào tạo nước ta những yêu cầu thách thức mới. Một trong những điểm nổi bật của việc đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015 là tiếp tục đổi mới phương pháp kĩ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, hợp lý, phù hợp với nội dung, đối tượng và điều kiện, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Sư phạm tin học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Thị Bích Hương
  • Tác giả: Nguyễn Anh Thư
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-11976
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 18, 2019

Share This Page