Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Quan Hệ Công Chúng Tại Kho Bạc Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-7_2-9-2.png
  Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động quan hệ công chúng nói chung và hoạt động quan hệ công chúng tại một tổ chức hay đơn vị nói riêng; Khảo sát thực trạng hoạt động quan hệ công chúng tại KBNN nhằm đưa ra những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn và những nguyên nhân tác động đến hoạt động này tại KBNN; Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị có tính thực tiễn nhằm cải thiện hoạt động quan hệ công chúng tại KBNN.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: TS. Hà Huy Phượng
  • Tác giả: Đặng Đức Việt
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2013
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/786
  https://drive.google.com/uc?id=1D7qY3soowOB5Zyvd8900bEU73LDEdy2P
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page