Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Quan Hệ Công Chúng Trong Phát Triển Du Lịch Ở Tỉnh Thanh Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-7_1-16-30.png
  Luận văn nghiên cứu rút ra kết luận về vai trò, hiệu quả hoạt động QHCC trong xúc tiến, quảng bá, xây dựng uy tín, hình ảnh đối với sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh Thanh Hoá; đi sâu khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động QHCC trong phát triển du lịch ở tỉnh Thanh Hoá. Trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động QHCC, xây dựng QHCC trở thành một hoạt động chuyên nghiệp trong cơ quan nhà nước tại Thanh Hoá.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Minh Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Minh Hùng
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2013
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/795
  https://drive.google.com/uc?id=1mMxj85PyHk8UYTbRZpy7-4WUayrHURLe
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page