Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Quảng Bá Hình Ảnh Lực Lượng Công An Nhân Dân Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-6_16-29-54.png
  Luận văn làm rõ cơ sở lý luận của hoạt động quảng bá hình ảnh lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên các phương tiện truyền thông của Bộ Công an hiện nay (cụ thể là các sản phẩm của Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Công an nhân dân); Khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quảng bá hình ảnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên các sản phẩm phát thanh và truyền hình của Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Công an nhân dân; Phát hiện vấn đề và tìm kiếm một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá về lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hồng Nam
  • Tác giả: Chu Khánh Phương
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/785
  https://drive.google.com/uc?id=1EqDKtnsuNaD4a3tNgeF1FPsuyFsHQJCQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page