Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Thông Tin Tư Liệu Của Thư Viện Tiền Giang Phục Vụ Công Tác Quản Lý Tại Địa Phương

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 9, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-9_21-34-7.png
  Hoạt động quản lý là một hoạt động đặc thù và không thể thiếu trong xã hội loài người. Thông tin có vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý, nhất là trong xã hội kinh tế tri thức hiện nay. Thông tin là công cụ, là nguồn lực, tiền đề cho mọi hoạt động quản lý. Nhà quản lý trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý thực chất là thực hiện quá trình thu thập, phân tích, xử lý, đánh giá thông tin để hoàn thành nhiệm vụ cơ bản là ra các quyết định đúng đắn, khoa học, hợp lý để duy trì và phát triển tổ chức, cơ quan, đơn vị mình quản lý
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Đức
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thanh
  • Số trang: 94
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/871
  https://drive.google.com/file/d/17KPj_17KG79fZLLH8GPYxqMYSHNYeuoT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page