Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Truyền Thông Cho Trẻ Em Miền Núi Phía Bắc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-7_16-54-13.png
  Hoạt Động Truyền Thông Cho Trẻ Em Miền Núi Phía Bắc (Khảo Sát Các Dự Án Truyền Thông Của Childfund Ở Hòa Bình Và Bắc Kạn 2006-2011)
  Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về truyền thông, về trẻ em miền núi phía Bắc, luận văn tập trung phân tích thực trạng các hoạt động truyền thông cho trẻ em miền núi phía Bắc, thông qua khảo sát tại hai tỉnh Hòa Bình và Bắc Kạn từ năm 2006 đến năm 2011, để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần tăng cường hoạt động truyền thông cho trẻ em miền núi phía Bắc.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS,TS. Đinh Thị Thúy Hằng
  • Tác giả: Vương Tuyết Nhung
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2012
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2115
  https://drive.google.com/uc?id=1vKwt3RVAzsyuomkMYp9KMDSpKRxYbUEl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page