Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Truyền Thông Của Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản Trên Địa Bàn Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by seongochuong29592, Jan 27, 2022.

 1. upload_2022-1-27_22-29-52.png
  Hoạt Động Truyền Thông Của Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản Trên Địa Bàn Hà Nội (Khảo Sát Tập Đoàn Tân Hoàng Minh, FLC, Sunshine Từ Năm 2016 Đến Hết Tháng 6/2018)
  Bất động sản là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Khi đặt trong tổng thể của một nền kinh tế, bất động sản không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị theo hướng văn minh, hiện đại mà còn có mối quan hệ mật thiết và là động lực phát triển của nhiều ngành nghề khác như vật liệu xây dựng, logistic, du lịch, nội thất, tư vấn nhà thầu, xây dựng... Xét ở quy luật phát triển, sự tăng trưởng của bất động sản là tất yếu ở bất kỳ một nền kinh tế nào trong quá trình tích luỹ tư sản trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
  • Luận văn thạc sĩ Báo chí truyền thông,
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Kim Hoa
  • Tác giả: Mai Tiến Nam
  • Số trang: 149
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2020
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8355
  https://drive.google.com/uc?id=1LHydughMRnO-xlmdKbq-Iyg4WDif3A8i
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 27, 2022

Share This Page