Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Truyền Thông Thương Hiệu Qua Mạng Xã Hội Của Các Công Ty Dịch Vụ Chăm Sóc Phụ Nữ Mang Thai

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Jan 28, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-28_11-41-7.png
  Hoạt Động Truyền Thông Thương Hiệu Qua Mạng Xã Hội Của Các Công Ty Dịch Vụ Chăm Sóc Phụ Nữ Mang Thai Và Trẻ Sơ Sinh (Khảo Sát Mẹ Bé Hoàng Gia, Vietcare, Green Field)
  Trên cơ sở phân tích, làm rõ những lý luận, thực tiễn đưa ra cái nhìn tổng quan về thực trạng sử dụng hoạt động truyền thông thương hiệu qua mạng xã hội của các công ty dịch vụ chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh (khảo sát Mẹ bé Hoàng Gia, Vietcare, Green Field); những tác động tích cực và tiêu cực trong việc truyền thông thương hiệu qua mạng xã hội đối với các công ty dịch vụ chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh nói riêng và xã hội nói chung; Những giải pháp ứng dụng mạng xã hội trong hoạt động truyền thông thương hiệu của các công ty dịch vụ chăm sóc phụ nữ mang thai có hiệu quả, ý nghĩa đối với xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa
  • Tác giả: Trần Thu Dung
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6389
  https://drive.google.com/uc?id=1V0T8k8aiKibbR5z-M1o73T2oOfTUAq0d
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page