Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Truyền Thông Trên Website Và Facebook Của Công Ty Vinamilk Và TH True Milk

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Jan 28, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-28_22-14-39.png
  Luận văn hệ thống hóa các các vấn đề lý thuyết căn bản về hoạt động truyền thông trên website và facebook; Phân tích thực trạng hoạt động truyền thông của Vinamilk và TH true MILK trên website và Facebook; Đi sâu vào nghiên cứu thực trạng hoạt động truyền thông trên website và Facebook của Vinamilk và TH true MILK, từ đó nhận định và đề xuất các giải pháp mang tính tham khảo để cải thiện hoạt động truyền thông của hai doanh nghiệp.
  • Luận văn thạc sĩ truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS,TS. Đinh Thị Thúy Hằng
  • Tác giả: Nghiêm Thị Thu Trang
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6355
  https://drive.google.com/uc?id=1lCq5huozlp-tzHv_5MNmhzhSJlzlFi1g
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page