Luận Văn Thạc Sĩ Hội Đồng Nhân Dân Trong Nhà Nước Pháp Quyền

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Jan 4, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Hội Đồng Nhân Dân Trong Nhà Nước Pháp Quyền
  Tìm hiểu, phân tích, những đòi hỏi của HĐND trong NNPQ. Đánh giá thực trạng của HĐND trong giai đoạn hiện nay. Một số kiến nghị đổi mới HĐND trong điều kiện nước ta đang xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam. Từ những nhiệm vụ cụ thể trên, có thể khẳng định việc xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam và hoàn thiện HĐND trong NNPQ là hết sức đúng đắn và cần thiết.
  • Luận văn thạc sỹ luật học
  • Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dung
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hoàn
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002381
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 16, 2017

Share This Page