Luận Án Tiến Sĩ Hội Họa Hiện Thực Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Giai Đoạn 1954 -1986

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Mar 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-7_23-19-45.png
  1. Từ cách tiếp cận Lý thuyết Tiếp biến văn hóa; căn cứ vào thực trạng hội họa HTXHCN ở Việt Nam giai đoạn 1954 - 1986, luận án đã giới thuyết một số khái niệm liên quan hội họa HTXHCN, xây dựng khái niệm hội họa HTXHCN và đưa ra quan điểm làm nền tảng nghiên cứu: Phương pháp HTXHCN được du nhập vào Việt Nam, đã trở thành một công cụ sắc bén của văn học, nghệ thuật cách mạng để phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng nhà nước XHCN.
  2. Luận án đã làm rõ, đánh giá toàn diện về nội dung và hình thức nghệ thuật hội họa HTXHCN. Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy: Hội họa HTXHCN giai đoạn 1954 - 1986 là bước biến đổi lớn về quan niệm và nội dung so với hội họa trước năm 1945, với nhiều đề tài, thể loại được phát triển. Khẳng định giá trị nghệ thuật của Hội họa HTXHCN trong sự tiếp biến giữa phương pháp tạo hình mới kết hợp với mỹ thuật truyền thống, tạo ra bản sắc riêng của hội họa Việt Nam mà vẫn tuân thủ các nguyên tắc sáng tác HTXHCN.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lê Bá Dũng PGS. TS Nguyễn Văn Cương
  • Tác giả: Phạm Trung
  • Số trang: 234
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=38908
  https://nitro.download/view/E3D2E3B76795CF3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page