Luận Án Tiến Sĩ Hợp Tác Công - Tư Trong Lĩnh Vực Y Tế Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by AlexEa, Mar 13, 2024.

 1. AlexEa

  AlexEa Member

  upload_2024-3-13_14-35-16.png
  Hợp tác công - tư (Public - Private Partnership - PPP) trong cung cấp dịch vụ công là một trong những xu hướng phổ biến trên thế giới hiện nay. Đối với Việt Nam - Một quốc gia đã từng theo đuổi mô hình kinh tế “công hữu, kế hoạch hóa, phi thị trường”, ở đó Nhà nước độc quyền trong tất cả các khâu: đầu tư, quản lý, tổ chức hệ thống cung ứng hàng hóa, dịch vụ và chi trả phí… khi chuyển sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhu cầu tăng cường PPP ngày càng trở nên bức thiết. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều nội dung chưa rõ về lý luận và thực tiễn, đòi hỏi phải tập trung nghiên cứu, làm rõ.”
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, TS. Cao Viết Sinh
  • Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng
  • Số trang: 186
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2024
  Link Download
  https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.2&view=43509
  https://drive.google.com/file/d/1zxiqAWgsbh_Gn0IpWFNLOJzbLJD2BjK6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 13, 2024

Share This Page