Luận Văn Thạc Sĩ Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Kiểu Mới Ở Tỉnh Thanh Hóa Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Jan 15, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-15_0-45-26.png
  Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở Thanh Hóa trong thời gian tới.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Văn Yên
  • Tác giả: Nguyễn Anh Tú
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4209
  https://drive.google.com/uc?id=1Ic81EeeH62Ho1fDB9VR4WaLpDDm-8KeR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page