Luận Án Tiến Sĩ Kế Thừa Và Biến Đổi Truyền Thống Trong Kịch Bản Chèo Của Trần Đình Ngôn

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Sân Khấu' started by quanh.bv, Nov 19, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án Kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản chèo của Trần Đình Ngôn nghiên cứu về những sáng tác kịch bản chèo của Trần Đình Ngôn, nhằm khẳng định ông đã kế thừa và biến đổi truyền thống để có những vở chèo giàu bản sắc văn hóa Việt, mang hơi thở thời đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của khán giả . Theo đó đưa đến một số kết quả nghiên cứu mới như sau: (1) Tổng hợp tương đối toàn diện về những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật chèo truyền thống; (2) Cung cấp thông tin, nghiên cứu, phân tích khá toàn diện về sự kế thừa và biến đổi trong sáng tác kịch bản chèo của Trần Đình Ngôn, góp phần bổ sung những vấn đề lý luận về phương pháp sáng tác kịch bản trong nghệ thuật chèo hiện đại;
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Sân khấu
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Quang Trung PGS.TS Nguyễn Thị Huế
  • Tác giả: Lê Tuấn Cường
  • Số trang: 207
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36378
  https://drive.google.com/uc?id=1LWoOCFVo0QfiZyce19lJ6C12yuyHmNCn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page