Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Công Nợ Tại Tông Công Ty Gas Petrolimex - Công Ty Cổ Phần

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán' started by quanh.bv, May 15, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-5-15_3-2-21.png
  Trong ối cảnh nền kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp sẽ là ngƣời chủ đ ng trong các hoạt đ ng sản xuất kinh doanh cũng nhƣ tự chủ trong vấn đề tài chính Và trong tài chính, chắc chắn ất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ phát sinh các mối quan hệ kinh tế liên quan đến thanh toán công nợ Sử dụng kế toán công nợ và phân tích khả năng thanh toán chính là công cụ hiệu quả nhất để nhà quản trị theo d i chặt chẽ khoản phải thu và khoản phải trả ế toán công nợ là m t phận đ ng vai trò khá quan trọng trong hệ thống nghiệp vụ kế toán của m t doanh nghiệp Phần hành kế toán này liên quan đến các khoản nợ phải thu và phải trả Liên quan đến sự phát triển và tồn tại của m t doanh nghiệp, vấn đề quản lý tốt công nợ không đơn giản chỉ là yêu cầu mà là vấn đề cấp thiết và c sự ảnh hƣởng rất lớn
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kế toán
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Vân Anh
  • Tác giả: Vũ Thị Thanh Thanh
  • Số trang: 177
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2022
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/12309
  https://drive.google.com/file/d/1ILDr3BOTmHziLNwXhrYiaKlQoMJUS34w
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page