Luận Án Tiến Sĩ Kế Toán Doanh Thu Trong Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán' started by quanh.bv, Oct 15, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-10-15_21-29-4.png
  Luận án đã góp phần xây dựng và hệ thống hoá cơ sở lý luận về kế toán doanh thu theo cách tiếp cận doanh thu từ HĐ với khách hàng theo mô hình 5 bước: (i) Xác định hợp đồng với khách hàng; (ii) Xác định nghĩa vụ thực hiện hợp đồng; (iii) Xác định giá giao dịch; (iv) Phân bổ giá giao dịch cho từng nghĩa vụ thực hiện; (v) Ghi nhận doanh thu. Trên cơ sở phân tích kế toán doanh thu theo mô hình 5 bước, luận án đã nghiên cứu trình bày doanh thu trên báo cáo tài chính.
  Luận án đã phân tích và làm rõ việc ghi nhận doanh thu theo thời điểm (gắn liền với hoạt động bán hàng hoá) và theo thời kỳ (gắn liền với hoạt động CCDV).
  Trên cơ sở nghiên cứu các lý thuyết nền tảng, luận án đưa ra và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán doanh thu trong doanh nghiệp gồm: Hệ thống pháp lý, Quy mô và đặc điểm hoạt động quản lý của doanh nghiệp, trình độ chuyên môn của kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kế toán
  • Người hướng dẫn: PGS,TS. Nguyễn Mạnh Thiều, TS. Nguyễn Quang Hưng
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Hiền
  • Số trang: 201
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Tài chính 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=41763
  https://drive.google.com/file/d/1BjF484Ar_TSmHios2Y8HcbYwUo5vz3mL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page