Luận Án Tiến Sĩ Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase

Discussion in 'Chuyên Ngành Thần Kinh' started by quanh.bv, Mar 14, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp
  Luận án đã đánh giá được kết quả điều trị nhồi máu não cấp giai đoạn cửa sổ từ 3 đến 4,5 giờ bằng thuốc tiêu huyết khối Alteplase liều thấp (0,6mg/kg thể trọng) trong thời gian nằm viện, tại thời điểm 3 tháng và các biến cố bất lợi. Tỷ lệ bệnh nhân có biến cố bất lợi và kết cục lâm sàng sau 3 tháng điều trị trong giới hạn tỷ lệ của các thử nghiệm ngẫu nhiên liều chuẩn ECASS 3, NINDS và thử nghiệm so sánh liều ENCHANTED. Kết quả của nghiên cứu này không trùng lặp với các nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước. Luận án đã xác định được các yếu tố có thể tiên lượng độc lập và vai trò của các thang điểm tiên lượng về khả năng hồi phục chức năng thần kinh tại thời điểm ba tháng. Các yếu tố và thang điểm đó là: Tiền sử đái tháo đường, điểm ASPECT < 8 điểm, điểm tiên lượng DRAGON ≥ 4 và điểm ASTRAL ≥ 25. Nghiên cứu đã áp dụng đồng thời nhiều thang điểm tiên lượng trên mỗi đối tượng bệnh nhân mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập đầy đủ.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Thần kinh
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Liệu, PGS.TS Mai Duy Tôn
  • Tác giả: Phạm Phước Sung
  • Số trang: 190
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=32817
  https://drive.google.com/uc?id=1bNz2kS5ZVOjT_zx7Zg6o2KjGQi4UKqMc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 20, 2019

Share This Page