Luận Án Tiến Sĩ Khai Thác Nguồn Gen Ngô Địa Phương Và Nhập Nội Phục Vụ Chọn Tạo Giống Ngô Nếp Lai Thích Ứng

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Jun 30, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Khai Thác Nguồn Gen Ngô Địa Phương Và Nhập Nội Phục Vụ Chọn Tạo Giống Ngô Nếp Lai Thích Ứng Với Điều Kiện Canh Tác Tỉnh Lào Cai
  Nguồn gen ngô nếp địa phương và nhập nội có giá trị vô cùng to lớn, là nguồn vật liệu quý trong việc tạo giống ngô chất lượng, khả năng chống chịu. Từ quá trình đánh giá nguồn vật liệu, chọn tạo, tạo dòng thuần. Đánh giá độ đa dạng của dòng thuần dựa vào kiểu hình và marker SSR, đánh giá khả năng chịu hạn của dòng thuần đã lựa chọn được 6 dòng thuần có khả năng chịu hạn tốt, mức độ đa dạng cao. Sử dụng các dòng thuần làm bố mẹ, tạo các tổ hợp lai; Kết quả luận án đã chọn tạo được một số tổ hợp lai có triển vọng, năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chịu hạn tốt với điều kiện nhờ nước trời của Lào Cai.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp,
  • Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Văn Liết, TS. Lê Quý Kha
  • Tác giả: Lê Thị Minh Thảo
  • Số trang: 228
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=25757
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page