Luận Văn Thạc Sĩ Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm Từ Thực Tiễn Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Tại Đà Nẵng

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Nov 26, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Với tính chất: “Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án” [46, Đ370], cho thấy kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là một hoạt động để kiểm tra lại tính hợp pháp, tính đúng đắn của bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có HLPL, để từ đó Tòa án cấp trên kịp thời sửa chữa những sai lầm trong việc áp dụng pháp luật của Tòa án cấp dưới, hướng dẫn Tòa án cấp dưới khắc phục những sai lầm, thiếu sót, đồng thời thống nhất việc áp dụng pháp luật.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Quang Phương
  • Tác giả: Lương Quang Toàn
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18980
  https://drive.google.com/uc?id=1_koBU2X2qg6JAh0YSZOQfU34_c0cdhEm
   

Share This Page