Luận Văn Thạc Sĩ Khảo Sát ảnh Hưởng Của Độ pH Lên Phổ Phát Quang Của ZnS Pha Tạp Mn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by nhandang123, Jan 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Khảo Sát ảnh Hưởng Của Độ pH Lên Phổ Phát Quang Của ZnS Pha Tạp Mn
  Vật liệu bán dẫn được phân ra thành vật liệu khối (hệ ba chiều) và vật liệu nano. Vật liệu nano lại tiếp tục được chia nhỏ hơn thành: vật liệu nano hai chiều như màng nano, vật liệu nano một chiều như ống nano, dây nano (hay thanh nano), vật liệu nano không chiều như đám nano, hạt nano (hay là chấm lượng tử). Để đặc trưng cho vật liệu bán dẫn người ta dùng đại lượng vật lý: mật độ trạng thái lượng tử N(E), đó là số trạng thái lượng tử có trong một đơn vị năng lượng của một thể tích tinh thể.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quang học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Văn Bền
  • Tác giả: Đỗ Văn Hùng
  • Số trang: 60
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1058357&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1LM1e7tghtbBnt-fKwQZlJcNutrcieDqi
   
  Last edited by a moderator: Nov 5, 2019

Share This Page