Luận Văn Thạc Sĩ Khảo Sát Bù Công Suất Phản Kháng Trên Lưới Điện Phân Phối

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện' started by nhandanglv123, Mar 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Khảo Sát Bù Công Suất Phản Kháng Trên Lưới Điện Phân Phối
  Ngành điện là một ngành then chốt cung cấp năng lượng phục vụ cho quá trình sản xuất và tiêu dùng, là một trong những ngành quan trọng nhất và luôn đi trước một bước, mang tính quyết định cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước .Bên cạnh đó đòi hỏi ngành điện phải đảm bảo tính ổn định, bền vững. Đó là vấn đề đảm bảo cung cấp chất lượng điện năng tốt nhất và giảm tổn thất điện năng ở mức thấp nhất, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Vấn đề sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng là một quá trình xuyên suốt, trong đó giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện, đặc biệt là lưới điện phân phối luôn là mục tiêu hàng đầu. Để giải quyết vấn đề này, đòi hỏi ngành điện phải tính toán đồng bộ nhiều biện pháp khác nhau, một trong những biện pháp quan trọng và không thể bỏ qua, đó bài toán bù công suất phản kháng. Trên thực tế, việc tính toán bù công suất phản kháng trên lưới điện phân phối trung hạ áp chưa đạt hiệu quả cao do chương trình tính toán và dữ liệu tính toán chưa chính xác.
  • Luận văn thạc sĩ điện - điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện
  • Người hướng dẫn: TS. Hồ Văn Hiến
  • Tác giả: Mai Văn Hiếu
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2014
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=99409
  https://drive.google.com/uc?id=1kSfZrChrIOTw9nCylvQMC9opglcgmPy3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page