Luận Văn Thạc Sĩ Khảo Sát, Đánh Giá Và Đề Xuất Giải Pháp Tổ Chức Công Tác Lễ Tân Văn Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Jul 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Khảo Sát, Đánh Giá Và Đề Xuất Giải Pháp Tổ Chức Công Tác Lễ Tân Văn Phòng Ở Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  Lễ tân là một thuật ngữ không xa lạ đối với các cơ quan, tổ chức, dù ở khu vực công hay khu vực tư. Đặc biệt, ở khu vực công, các nghi thức, nghi lễ nhà nước hay việc đón tiếp khách, tổ chức các cuộc mít tinh, hội họp, hội nghị, hội thảo, các sự kiện đã được nhà nước ta quan tâm và có quy định cụ thể. Văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên liên quan đến công tác lễ tân nhà nước là Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 186/HĐBT ngày 02/6/1992 ban hành ―Quy định một số nghi lễ nhà nước và tiếp khách nước ngoài”. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành gần đây nhất và vẫn còn hiệu lực tính tới thời điểm hiện tại là Nghị định số 145/2013/NĐCP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức lễ kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Phụng
  • Tác giả: Vương Hoàng Oanh
  • Số trang: 96
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89212
  https://drive.google.com/uc?id=1IvQU3CjQT2NSaXGr3UqEKPIWjViCpEMM
   

Share This Page