Luận Văn Thạc Sĩ Khảo Sát Hiệu Ứng Phát Hòa Ba Bậc Hai Trên Cấu Trúc Nano Kim Loại

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by nhandang123, Jan 18, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Khảo Sát Hiệu Ứng Phát Hòa Ba Bậc Hai Trên Cấu Trúc Nano Kim Loại
  Trình bày cơ sở của quang học phi tuyến: phương trình Maxwell trong môi trường phi tuyến; hiệu ứng quang phi tuyến; sự đối xứng trong quang phi tuyến; lý thuyết SHG. Nghiên cứu về SHG trên câu trúc nano kim loại: SHG từ các hạt nano làm từ vật liệu không đối xứng tâm; SHG từ các hạt nano làm từ vật liệu đối xúng tâm. Thực nghiệm khảo sát tín hiệu SHG trên cấu trúc nano kim loại: chế tạo hạt nano vàng (Au); sử dụng, vận hành hệ đo SFG/SHG; lựa chọn sơ đồ kích thích thu tín hiệu SFG/SHG. Đưa ra kết quả thực nghiệm.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quang học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thế Bình
  • Tác giả: Đỗ Văn Tuyên
  • Số trang: 58
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1011593&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1SigeLdY6BEGJmxglxUlSU3fWWBkPw3nj
   
  Last edited by a moderator: Nov 5, 2019

Share This Page