Luận Án Tiến Sĩ Khảo Sát Mối Liên Quan Giữa HLA-B*1502 Với Phản Ứng Da Trên Bệnh Nhân Động Kinh

Discussion in 'Chuyên Ngành Thần Kinh' started by quanh.bv, Feb 8, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-2-8_14-8-2.png
  Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019 trên 259 bệnh nhân động kinh có xét nghiệm HLA-B*1502, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
  1. Tỉ lệ bệnh nhân động kinh mang alen HLA-B*1502 là 25,9%
  2. Phản ứng da do thuốc chống động kinh chiếm tỉ lệ 12,4% số bệnh nhân và 4,8% lượt sử dụng thuốc. Các thuốc nguy cơ cao phản ứng da: lamotrigine 16,8%, phenytoin 16%, oxcarbamazepine 8,2%, carbamazepine 5,6%.
  Tỉ lệ phản ứng da ở nhóm mang HLA-B*1502 là 22,4%, ở nhóm không mang HLA-B*1502 là 8,9%, sự khác biệt tỉ lệ phản ứng da ở 2 nhóm có ý nghĩa thống kê.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Thần Kinh
  • Người hướng dẫn: PGS TS Cao Phi Phong
  • Tác giả: Trần Quang Tuyến
  • Số trang: 192
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=40547
  https://drive.google.com/file/d/1tJeq__nvcjFDGSFUQBzonU4_pXG8TWWh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page