Luận Văn Thạc Sĩ Khảo Sát Một Số Phương Pháp Sinh Bộ Kiểm Thử Trong Kiểm Thử Hộp Đen

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Khảo Sát Một Số Phương Pháp Sinh Bộ Kiểm Thử Trong Kiểm Thử Hộp Đen
  Trình bày các kiến thức tổng quan nhất về kiểm thử phần mềm bao gồm: các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm (định nghĩa, lý do, vai trò và mục tiêu của kiểm thử), tiến trình thực hiện kiểm thử bao gồm những giai đoạn nào, các công việc cần thực hiện trong suốt quá trình kiểm thử là gì và các cấp độ kiểm thử trong kiểm thử phần mềm bao gồm: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận sản phẩm. Khảo sát các phương pháp sing bộ kiểm thử bao gồm ba phương pháp sau: phương pháp phân tích giá trị biên, phương pháp phân hoạch tương đương và phương pháp kiểm thử dựa trên bảng quyết định. Nghiên cứu việc ứng dụng xây dựng các ca kiểm thử cho bài toán cụ thể, áp dụng các phương pháp đã khảo sát ở chương 3. Phân tích và đánh giá kết quả đã đạt được của luận văn, trình bày những hạn chế và hướng nghiên cứu phát triển trong tương lai.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Ngọc Hùng
  • Tác giả: Mai Thị Kim Oanh
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1018483
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page