Đề Tài Khoa Học Khảo Sát Nhu Cầu Bồi Dưỡng Và Xây Dựng Khung Chương Trình Bồi Dưỡng Kiến Thức Quản Lý Hành Chính

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Khảo Sát Nhu Cầu Bồi Dưỡng Và Xây Dựng Khung Chương Trình Bồi Dưỡng Kiến Thức Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Cho Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Thuộc Các Tổ Chức Chính Trị - Xã Hội Và Cán Bộ Quản Lý Các Doanh Nghiệp Nhà Nước
  Trong thực tế, việc áp dụng chung một chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các đối tượng cán bộ, công chức khác nhau dẫn đến tình trạng không hài lòng của học viên do các nội dung bồi dưỡng không đáp ứng đầy đủ nhu cầu công việc rất đa dạng của học viên. Xuất hiện nhiều ý kiến đề nghị Học viện HCQG phải xác định rõ và đáp ứng theo các cấp độ khác nhau về nhu cầu kiến thức cần phải bồi dưỡng sao cho phù hợp với thực tiễn công tác của từng nhóm cán bộ, công chức. Một mặt, trang bị cho họ những kiến thức, hiểu biết cần thiết về hoạt động quản lý hành chính nhà nước (và quản iý nhà nước), nhưng mặt khác phải trang bị cho họ một số kiến thức, kỹ năng cần thiết để quản lý các tổ chức mà họ đang đảm nhận.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Võ Kim Sơn
  • Số trang: 203
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2004
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...o-quan-ly-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-5499.html
   

Share This Page