Luận Văn Tốt Nghiệp Khảo Sát Sự Biều Hiện Hệ Protein Của Một Số Giống Lúa Kháng Rầy Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Sinh Học' started by quanh.bv, Oct 14, 2020 at 1:18 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Khảo Sát Sự Biều Hiện Hệ Protein Của Một Số Giống Lúa Kháng Rầy Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Bằng Phương Pháp Điện Di Hai Chiều
  Lúa là cây lương thực quan trọng và có nhiều sâu bệnh hại, nghiêm trọng nhất là dịch rầy nâu (Nilaparvata lugens Stål). 5 giống lúa có cấp kháng rầy từ 0,7-1,0 được chọn làm thí nghiệm để dò tìm marker protein có liên quan đến khả năng kháng rầy nâu. Sau khi ly trích protein bằng dung dịch SDS có bổ sung TCA/Acetone và chạy điện di hai chiều, chất lượng và nồng độ protein cho kết quả trên gel hai chiều khác biệt rất rõ rệt, tương quan về di truyền giữa các giống đều trên 60%. Qua phân tích gel hai chiều nhận thấy có ít nhất 4-6 điểm protein đều nằm trong vùng pH từ 4-7,5 xuất hiện ở tất cả các giống (44.2 kDa, pI 5.2; 28.9 kDa, pI 6.6; 23.8 kDa, pI 6.8; 18.4 kDa, pI 5.1) rất có thể là những protein liên quan mật thiết đến tính kháng rầy.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Công nghệ sinh học
  • Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Nhân Dũng
  • Tác giả: Nguyễn Phương Diễm
  • Số trang: 61
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1t_hXZPOgZGqZMxILhF8gUS97e0nfis4X
   

Share This Page