Luận Án Tiến Sĩ Khảo Sát Tương Quan Giữa Các Chỉ Số Phế Thân Ký Với Mức Độ Khó Thở, Khả Năng Gắng Sức

Discussion in 'Chuyên Ngành Nội Hô Hấp' started by admin, Apr 21, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  LATS-2015 - Khảo Sát Tương Quan Giữa Các Chỉ Số Phế Thân Ký Với Mức Độ Khó Thở, Khả Năng Gắng Sức, Chất Lượng Cuộc Sống Trong Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mạn Tính
  Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là vấn đề sức khỏe cộng đồng, thể hiện qua tần suất bệnh, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tàn phế cao và đang tăng lên [82]. Phân tích gộp 67 nghiên cứu tại 28 nước từ 1990–2004 cho tần suất BPTNMT từ 4,9% – 9,2% [135]. Ngân hàng Thế giới năm 2001 công bố BPTNMT là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 5 tại các nước thu nhập cao, thứ 6 tại các nước thu nhập vừa – thấp [121]; gây tàn phế hàng thứ 7 tại các nước thu nhập cao, thứ 10 tại các nước thu nhập vừa – thấp [121]. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo BPTNMT là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 4 và gây tàn phế hàng thứ 7 trên thế giới vào năm 2030 [136].
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành nội hô hấp
  • Tác giả: Lê Khắc Bảo
  • Hướng dẫn: Trần Văn Ngọc, Nguyễn Thị Tố Như
  • 170 Trang
  • File PDF
  • Trường ĐH Y Dược TPHCM 2015
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=18evaX7cde4nl2wMKI1m_bSZ4KriBjhc8
  http://thuvienso.thuvientphcm.gov.vn/xem-chi-tiet-tai-lieu/lv-3410-3813-4-0-0-0.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 26, 2019

Share This Page