Luận Văn Thạc Sĩ Khảo Sát Ứng Dụng Phần Mềm Libol 6.0 Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-6_2-20-22.png
  Khảo Sát Ứng Dụng Phần Mềm Libol 6.0 Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
  Thế giới đã bước sang thiên niên kỷ mới với nhiều cơ hội, tiềm năng và những thách thức mới. Biết bao thay đổi đang diễn ra trong đời sống xã hội và kinh tế thế giới. Đó là thời đại của công nghệ thông tin, Internet và giao lưu trực tuyến, thương mại điện tử, toàn cầu hoá... Sự ảnh hưởng của những xu hướng toàn cầu này hiển nhiên đang tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, lĩnh vực thông tinthư viện không phải là trường hợp ngoại lệ. Thông tin và tri thức đã thực sự trở thành sức mạnh của nhân loại, là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của mỗi quốc gia. Trước tình hình đó, làm thế nào để quản lý nguồn thông tin và đáp ứng được nhu cầu tin của người dùng tin thực sự trở thành nhiệm vụ cấp thiết, hàng đầu đối với mỗi cơ quan thông tin – thư viện.
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Viết Nghĩa
  • Tác giả: Phạm Thị Thanh Mai
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/612
  https://drive.google.com/file/d/1gxvZXKSR5sqZMEdsyfybzzBXmn_PBeqL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page