Luận Văn Thạc Sĩ Khảo Sát Và Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tần Suất Các Alen Ở 15 Locus Gen - Lương Thị Phúc

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm' started by quanh.bv, Jun 30, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Khảo Sát Và Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tần Suất Các Alen Ở 15 Locus Gen Bằng Hệ Identifiler Từ Quần Thể Người Dân Tộc Nùng Ứng Dụng Trong Giám Định ADN
  Viện Khoa học hình sự là một đơn vị đầu ngành của lực lượng kỹ thuật hình sự, một trung tâm khoa học của ngành Công an Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Viện Khoa học hình sự là công tác giám định phục vụ tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và các yêu cầu cá nhân, trong đó nổi bật là lĩnh vực giám định ADN. Năm 2006 Viện Khoa học hình sự đã đưa vào ứng dụng hệ Identifiler (gồm 15 locus: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, THO1, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818 và FGA) trong giám định ADN.
  • Luận văn thạc sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Hà
  • Tác giả: Lương Thị Phúc
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 2015
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-nung-ung-dung-trong-giam-dinh-adn-58113.html
  https://drive.google.com/uc?id=1vguK1G6IjZuW6qQZRlPoRTO8ypEQK9Bu
   

Share This Page