Đề Tài Khoa Học Khảo Sát Xác Định Nhu Cầu Và Xây Dựng Khung Chương Trình Bồi Dưỡng Kiến Thức Quản Lý Nhà Nước

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Khảo Sát Xác Định Nhu Cầu Và Xây Dựng Khung Chương Trình Bồi Dưỡng Kiến Thức Quản Lý Nhà Nước Cho Cán Bộ, Công Chức Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Trung Ương
  Hoạt động nhà nước dù lớn hay nhỏ đều do cán bộ, công chức nhà nước thực hiện. Chất lượng, hiệu quả của hoạt động nhà nước đều tùy thuộc vào phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức. Vì vậy, ngay từ khi mới giành chính quyền từ năm 1945 tới nay Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức. Tuy vậy, cũng phải nhận thấy rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đi theo nhiều chiều, với mục tiêu khác nhau. Nếu nhìn một cách tổng thể việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có những hướng đi nhất định.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Phạm Hồng Thái
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2004
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...an-hanh-chinh-nha-nuoc-o-trung-uong-5483.html
   

Share This Page