Luận Văn Thạc Sĩ Không Gian Văn Hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc

Discussion in 'Chuyên Ngành Việt Nam Học' started by nhandang123, May 21, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Không Gian Văn Hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc
  Khu vực Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn bó mật thiết với cuộc đời, sự nghiệp của các danh nhân văn hoá nổi tiếng của đất nước như 3 vị Tổ của Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm; anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, Vạn thế sư biểu Chu Văn An, anh hùng dân tộc danh nhân văn hoá thế giới - Nguyễn Trãi, nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ… Nơi đây không chỉ là một trong những trung tâm tôn giáo tín ngưỡng lớn mà còn là địa điểm quân sự chốt giữ phía Đông của kinh đô Thăng Long. Khu vực Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc ở nhiều thời kỳ lịch sử đặc biệt là cuộc kháng chiến chống đế quốc Nguyên Mông ở thế kỷ XIII...
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc
  • Tác giả: Mạc Thị Nhung
  • Số trang: 159
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1062961
   
  Last edited by a moderator: Oct 12, 2017

Share This Page