Luận Văn Thạc Sĩ Khung Pháp Lý Về Tự Chủ Đại Học Ở Việt Nam - Qua Thực Tiễn Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by nhandanglv123, Jul 7, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Khung Pháp Lý Về Tự Chủ Đại Học Ở Việt Nam - Qua Thực Tiễn Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  TCĐH là yếu tố cơ bản trong quản trị đại học, tạo ra sự linh hoạt, năng động của các cơ sở GDĐH trong quá trình sáng tạo ra tri thức, dẫn dắt xã hội phát triển. Đồng thời, TCĐH còn làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo đại học. Thế nhưng, có thể nói ở Việt Nam trong nhiều năm qua, mô hình về quyền tự chủ hay một cái nhìn mang tính hệ thống và quy chuẩn về quyền tự chủ của các cơ sở GDĐG ở nước ta chưa có. Điều này dẫn đến việc hiểu về quyền tự chủ của các cơ sở GDĐG ở nước ta có thể chưa toàn diện, thiếu tính hệ thống và đồng bộ. Trước tình hình cần tạo chuyển biến mới cho GDĐH phát triển tại Việt Nam, năm 2003 Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg: “…
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn: TS. Mai Văn Thắng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hà
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86876
  https://drive.google.com/uc?id=1nL9NPogAHv5zIO4LoekwW8f1_CgRDBvw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page