Luận Án Tiến Sĩ Kĩ Năng Giao Tiếp Trong Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Khmer Ở Một Số Trường Đại Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Tâm Lý Học' started by nhandanglv123, Dec 5, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Kĩ Năng Giao Tiếp Trong Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Khmer Ở Một Số Trường Đại Học Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
  Đánh giá thực trạng về biểu hiện và mức độ kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập trên lớp của sinh viên Khmer. Xác định mức độ ảnh hưởng của kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập trên lớp tới kết quả học tập của sinh viên Khmer. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập trên lớp của sinh viên Khmer. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập trên lớp cho sinh viên Khmer.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Tâm lý học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Minh Loan
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thúy
  • Số trang: 254
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93242
  https://drive.google.com/uc?id=1TIYCVj7SUigW7o9ywEOarAGNHDurAjIR
   

Share This Page