Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Chứng Sự Tuân Thủ Giữa Đặc Tả Điều Khiển Truy Cập Và Cài Đặt

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Kiểm Chứng Sự Tuân Thủ Giữa Đặc Tả Điều Khiển Truy Cập Và Cài Đặt
  Điều khiển truy cập là yếu tố an ninh cơ bản, đóng vai trò cốt yếu trong việc đảm bảo an ninh trong các hệ thống máy tính hiện nay. Bất cứ khi nào chúng ta sử dụng máy tính đều tuân theo sự điều phối của các hệ thống điều khiển truy cập. Trong quá trình hình thành và phát triển, có rất nhiều nghiên cứu về điều khiển truy cập. Từ các khái niệm ban đầu như : ma trận điều khiển truy cập, danh sách điều khiển truy cập…, sau đó điều khiển truy cập đã được khái quát thành các mô hình DAC, MAC, RBAC. RBAC là mô hình điều khiển truy cập tiến bộ nhất tại thời điểm hiện tại. Mô hình đã giải quyết được rất nhiều vấn đề mà các mô hình trước đó gặp phải như : hỗ trợ đặc quyền tối thiểu, dễ dàng quản lý, giảm giá thành vận hành… Rất nhiều tổ chức và các chương trình quản lý đang sử dụng mô hình RBAC như mô hình tham chiếu cho các chính sách an ninh.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trương Ninh Thuận
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Phong
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002844
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page