Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Định Các Nhân Tố Tác Động Đến Giá Vàng Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Jul 22, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Kiểm Định Các Nhân Tố Tác Động Đến Giá Vàng Việt Nam
  Là một loại hàng hóa đặc biệt, vàng có nhiều đặc tính đa dạng: hàng hóa, tiền tệ và công cụ phòng ngừa rồi ro. Đặc tính tiền tệ và phòng ngừa rủi ro đã thể hiện rất tốt trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007., tuy nhiên đặc tính phòng ngừa rủi ro của vàng thì ít được biết đến trước đây. Ba đặc tính trên phân tích giá trị của vàng thành ba thành phần: giá trị hàng hóa, giá trị tiền tệ và giá trị phần bù rủi ro. Nhiều đặc tính đa dạng của vàng làm cho giá vàng phức tạp hơn so với các mặt hàng bình thường khác. Trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng tài chính, giá vàng không chỉ đơn giản xác định bởi cung cầu, mà được quyết định bởi các tính năng đặc biệt của vàng đó là một thứ hàng hóa, một loại tiền tệ và là một công cụ bảo hiểm rủi ro.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
  • Tác giả: Trương Thị Thanh Hoa
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1qB6WWEPOn_PU_TLcrMXCGkVwAxhntnGn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page