Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước Tuần Giáo

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jul 9, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-7-9_14-27-38.png
  Kiểm Soát Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
  Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN) là một nguồn lực tài chính rất quan trọng của quốc gia đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn vốn này góp phần quan trọng tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, thực hiện những vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường. Để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp quy như Luật, Nghị định, Thông tư, xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách; quản lý, xây dựng quy trình, thủ tục cấp phát và quản lý sử dụng vốn. Quản lý NSNN là chức năng cơ bản và chủ yếu của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong đó kiểm soát chi NSNN đặc biệt kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN đã góp phần không nhỏ trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, loại bỏ tiêu cực, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Bên cạnh hiệu quả đã đạt được cơ chế chính sách kiểm soát chi còn một số bất cập như chậm triển khai thực hiện kiểm soát cam kết chi, kiểm soát chi NSNN chưa hiệu quả dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực, gây lãng phí, thất thoát vốn NSNN.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Văn Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
  • Số trang:
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2019
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/9156
  https://drive.google.com/file/d/1GRssZr39O1C1OWS3hHsVNxmT8aHVNuKl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page