Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Chi Thanh Toán Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jul 9, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-7-9_3-25-28.png
  Kiểm Soát Chi Thanh Toán Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Hà Nam
  Đầu tư phát triển, đặc biệt là “đầu tư xây dựng cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, vùng, lãnh thổ” .” Những năm qua, “đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần phát triển nhanh kết cấu kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”nước ta.” Hằng năm Nhà nước dành khoảng gần 30% chi “Ngân sách Nhà nước cho đầu tư XDCB”, nguồn vốn này đã đóng góp quan trọng vào việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần đem lại cho đất nước một diện mạo mới như cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện, tạo môi trường thuận lợi góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế,
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long
  • Tác giả: Nguyễn Tuấn Hiệp
  • Số trang: 128
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2019
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/9063
  https://drive.google.com/file/d/1cvmABcULPwWujbv002CWYlBueHjMNawX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page