Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước Sơn La

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jul 9, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-7-9_14-37-30.png
  Chi ngân sách nhà nước (NSNN) là công cụ chủ yếu của Đảng, nhà nước và cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chi NSNN ở nước ta hàng năm rất lớn nên việc tiết kiệm một phần nhỏ trong chi tiêu NSNN cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Do đó, tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả các khoản chi là một nhu cầu có tính nguyên tắc đối với các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng NSNN. Để góp phần nâng cao hiệu quả chi NSNN, đảm bảo chi một cách tiết kiệm, chống lãng phí cần áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp. Một trong những biện pháp quan trọng là tăng cường kiểm soát chi NSNN qua kho bạc Nhà nước (KBNN). Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, khi nguồn thu NSNN còn khó khăn, bội chi NSNN còn ở mức cao và không ổn định thì vấn đề kiểm soát chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả là một vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Thế Công
  • Tác giả: Mai Thị Hương
  • Số trang: 117
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2019
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/9159
  https://drive.google.com/file/d/1cjiMu3Vbq6Ny4AMmyFAGkqS8Rgird47k
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page