Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, May 15, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Kiểm soát chi thường xuyên NSNN có vai trò quan trọng trong việc phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia, chống thất thoát lãng phí NSNN, tạo điều kiện giải quyết mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng; tăng cường kỷ luật tài chính; bảo đảm vai trò của nhà nước trong quản lý và điều hành NSNN. Chi thường xuyên có ý nghĩa trong nhiệm vụ chi của NSNN. Chi thường xuyên đã giúp cho bộ máy nhà nước duy trì hoạt động bình thường để thực hiện tốt chức năng QLNN; đảm bảo an ninh, an toàn xã hội , đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Minh Uyên
  • Tác giả: Nguyễn Trọng Sáng
  • Số trang: 88
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2018
  Link Download
  http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-detailbib-id-44347.html
   

Share This Page